Konsmetal Alians Sp. z o.o.
 
Po co mi sejf?

Sejf jest to zabezpieczenie mechaniczne, dużo trudniejsze do sforsowania, niż system alarmowy. Dodatkowo chroni cenne dla nas przedmioty w niebezpiecznym momencie kilkunastu minut, jakie upłyną od uruchomienia alarmu do momentu przybycia ochrony.

Dla złodzieja nawet 5 minut to czas, w którym jest zdolny pozbawić nas wielu wartościowych rzeczy, w tym przede wszystkim dokumentów, kart kredytowych, książeczki czekowej, laptopa, biżuterii itp. To najczęściej tego typu przedmioty padają jako pierwsze łupem złodzieja, co często czyni niewspółmiernie bardziej dotkliwą szkodę w życiu codziennym, aniżeli w sferze materialnej.

Dodatkowym, często lekceważonym zagrożeniem są osoby, które sami wpuszczamy do domu: opiekunki do dzieci, panie do sprzątania, ekipy remontowe lub koledzy naszych dzieci.

Złodzieje wykorzystują moment nieuwagi lub chwilowy brak nadzoru wynikający najczęściej z zaufania.

Sejf skutecznie chroni przed kradzieżą oraz w dyskretny i skuteczny sposób zabezpiecza nasze tajemnice przed dostępem osób niepowołanych. Nie jest to jedyny powód dla którego warto zdecydować się na zakup sejfu , oprócz wspomnianych oczywistych powodów jego posiadanie jest też istotną kwestią dla naszego ubezpieczyciela oraz jest rzeczą niezbędną w przypadku posiadania broni (Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 200 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji).

Sejfy stanowią również przydatne wyposażenie w otwartych przestrzeniach biurowych, gdzie przy większej liczbie pracowników, każdy posiada bezpośredni dostęp do zastrzeżonych dokumentów lub cennych przedmiotów stanowiących wyposażenie biura.

Umieszczenie sejfu w biurze skutecznie ogranicza dostęp do cennych materiałów nie tylko pracownikom firmy, ale także osobom postronnym (osoby sprzątając, serwis urządzeń biurowych, osoby dyżurujące itp.) Sejf może z powodzeniem zastąpić standardowo stosowane meble biurowe, spełniając role kontenera pod biurko lub małej szafki na podręczne dokumenty. Montaż sejfu pozwoli Państwu w wygodny sposób zachować poufność informacji i nie dopuścić do kradzieży

Wiemy już że sejf jest nam niezbędny dla bezpiecznego i spokojnego życia. Pojawia się pytanie jaki typ sejfu będzie odpowiedni dla nas?.

Wszystkie nasze sejfy przechodzą surowe testy odporności na włamanie i posiadają certyfikaty potwierdzające zgodność z najbardziej restrykcyjnymi normami europejskimi, co pozwala na nadanie im odpowiedniej klasy.

Testy przeprowadza się w niezależnej jednostce certyfikującej z użyciem całej gamy narzędzi stosowanych przez włamywaczy (m.in. młota, łomu, a nawet palnika czy narzędzi tnących). Aby uzyskać atest sejf musi oprzeć się różnym metodom włamania. Gdy sejf pomyślnie przejdzie testy, otrzymuje certyfikat w odpowiedniej klasie odporności. Im wyższy poziom ochrony zapewnia sejf, tym przyznana jest mu wyższa klasa odporności. Warunkuje to również, iż mogą być przechowywane w sejfie bardziej wartościowe przedmioty, co jest istotne z punktu widzenia ubezpieczyciela.

Dlatego musimy sobie odpowiedzieć na pytanie co i w jakiej wartości będziemy przechowywać w sejfie. Pomocne mogą się okazać następujące opisy i tabela (na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 1998 r.).

 • Broń i amunicja
  Szafy do przechowywania broni i amunicji, wymagania zgodne z Kryteriami Technicznymi KT/101/IMP/2004(6).
 • Klasa A
  Urządzenia przeznaczone do przechowywania dokumentów zastrzeżonych, zarządzenie nr 25/MON i dokumentów poufnych, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2005 r.
  Wszystkie urządzenia w klasie A muszą zostać na trwałe przymocowane do podłoża.
 • Klasa B
  Urządzenia przeznaczone do przechowywania akt tajnych, zarządzenie nr 25/MON, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2005 r.
  Wszystkie urządzenia w klasie B muszą zostać na trwałe przymocowane do podłoża.
 • Klasa C
  Urządzenie przeznaczone do przechowywania akt ściśle tajnych, zarządzenie nr 25/MON, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2005 r.
  Wszystkie urządzenia w klasie C muszą zostać na trwałe przymocowane do podłoża.
 • S1 - S2
  Urządzenie do przechowywania wartości pod nadzorem wg PN-EN 14450.
 • Klasa 0 - XIII wg PN-EN 1143-1
  Urządzenia i pomieszczenia o najwyższej, rosnącej odporności na włamanie, które posiadają określony górny limit wartości pieniężnych wg Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 14 października 1998 r.
 • Klasa D-0 – D-V; N-II – N-XI wg PN-EN 1143-2
  Urządzenia do przechowywania depozytów dziennych i nocnych nie wymagających nadzoru o rosnącej odporności na włamanie, które posiadają określony górny limit wartości pieniężnych wg Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 14 października 1998 r. Jednostki wolnostojące o masie mniejszej niż 1000 kg muszą zostać na trwałe przymocowane do podłoża.
 • Klasa A – D
  Zamki o rosnącej odporności na nieuprawnione otwarcie.


Dopuszczalne limity wartości pieniężnych w pomieszczeniach i urządzeniach w zależności od ich odporności na włamanie (dotyczy sejfów

Klasa S1 - wartość zabezpieczenia do około 90000 zł. (do przechowywania wartości pod nadzorem).
Klasa S2 - wartość zabezpieczenia do około 150 000 zł. (do przechowywania wartości pod nadzorem).
Klasa I - wartość zabezpieczenia w pomieszczeniu bez alarmu do 148 895 zł., chronionych systemem alarmowym co najmniej klasy SA3 do 387 128 zł.
Klasa II - wartość zabezpieczenia w pomieszczeniu bez alarmu do 446 686 zł., chronionych systemem alarmowym co najmniej klasy SA3 do 893 372 zł.

W przypadku przekroczenia limitu wartości należy rozważyć zakup kasy pancernej wyższej klasy.
Limity wartości pieniężnych obliczone wg jednostki obliczeniowej dla II kwartału 2008.

Podejmując decyzje o zakupie sejfu powinniśmy brać pod uwagę również inne istotne czynniki takie jak przestępczość w regionie nas interesującym, jakiej klasy są inne zabezpieczenia w pomieszczeniu (alarmu, drzwi antywłamaniowe, rolety antywłamaniowe itp.). Aby mieć pewność co do zastosowania najlepszych środków ochrony należy zawsze starać się wybrać wyższą z możliwych klas.

Przy wyborze odpowiedniego sejfu proszę również zwrócić uwagę na:
 • wymiary zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne sejfu
 • rozmiary przedmiotów które będą przechowywane
 • ciężar sejfu
 • typ zamka (klucz, szyfr, elektroniczny, mieszane)
KONSMETAL ALIANS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie: ul. Jana Kazimierza 60/U2
tel. +48 22 877 17 70, e-mail: sejf@konsmetal.com.pl
Biura Handlowe: Poznań ul. Górecka 31, tel. 61 661 86 00 | Warszawa ul. Jana Kazimierza 60/U2, tel. 22 877 17 70        
poznan@konsmetal.com.pl | warszawa@konsmetal.com.pl