Konsmetal Alians Sp. z o.o.
 

Kancelarie TajneSzafy na dokumenty niejawne w klasie A
Dla dokumentów o klauzuli Tajne i Poufne wg Zarządzenia MON oraz
dla dokumentów o klauzuli Tajne wg Rozporządzenia Rady Ministrów
Zastosowanie
Szafy przeznaczone do przechowy-wania dokumentów zawierających informacje niejawne. Najpopularniejsze szafy wykorzystawane w pomieszcze-niach biurowych i archiwach. Dostoso-wane do przechowywania ważnych dokumentów, akt, sprzętu komputero-wego i przedmiotów o dużej wartości.
Certyfikaty
Klasa A do przechowywania doku-mentów niejawnych wg Załącznika nr 1 zarządzenia nr 25/MON Ministra Obrony Narodowej z dn. 17.11.2005r oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2005r. Zgodne z normami NATO. Do przechowywania broni i amunicji wg KT/101/IMP/2004 – kryteria IMP Certyfikat wydany przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie.
Opis produktu
Konstrukcja i kształt szaf zapewnia wygodne i bezpieczne przechowywanie dokumentów. Korpus i drzwi wykonane ze wzmocnionej blachy stalowej #1mm - #1,5mm nadającej odpowiednią sztywność szaf. W zależności od potrzeb użytkownika wyposażone w półki z płynną regulacją wysokości zawieszenia o maksymalnym obciążeniu 50 kg. Wyposażone w wysokiej jakości atestowany zamek: kluczowy, szyfrowy lub elektroniczny z możliwością montażu dwóch dowolnych zamków. Szafy występują w modelach jedno lub dwudrzwiowych. Drzwi ryglowane za pomocą rygli ruchomych poziomych i pionowych. Gwarancja 24 miesiące.
Wyposażenie dodatkowe
Skrytki indywidualnie zamykane na zamek kluczowy bębenkowy – dodatkowe zabezpieczenie, dodatkowe półki, nadstawki, plombowanie.
Dane techniczne
Model Rodzaj Wymiary wewnętrzne [mm] Waga
[kg]
Pojemność
[dm3]
Półki
[szt.]
W S G
MS1/A jednodrzwiowa 1500 700 500 39 445 4
MS2-4/1 dwudrzwiowa 1900 1000 500 128 816 4
MS2/A dwudrzwiowa 1900 1000 500 103 816 4
Szafy na dokumenty niejawne w klasie B
Dla dokumentów o klauzuli Tajne i Poufne wg Zarządzenia MON oraz
dla dokumentów o klauzuli Tajne wg Rozporządzenia Rady Ministrów
Zastosowanie
Szafy przeznaczone do przechowywania dokumentów zawierających informacje niejawne. Wykorzystywane w kancelariach tajnych, w organizacjach wojskowych, ministerstwach, kancelariach notarialnych, w siedzibach głównych urzędów państwowych.
Certyfikaty
Klasa B do przechowywania dokumentów nieja-wnych wg Załącznika nr 1 zarządzenia nr 25/MON Ministra Obrony Narodowej z dn. 17.11.2005r oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2005r. Zgodne z normami NATO. Certyfikat wydany przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie. Certyfikat wydany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego..
Opis produktu
Konstrukcja i kształt szaf zapewnia wygodne i bezpieczne przechowywanie dokumentów. Korpus i drzwi wykonane z blachy stalowej o zwiększonej odporności, nadającej odpowiednią sztywność. Drzwi szafy blokowane na czterech krawędziach, wyposażone w mechanizm dźwigniowy. Standardowo wyposażone w cztery półki z płynną regulacją wysokości zawieszenia dostosowane do potrzeb użytkownika oraz kołki do plombowania z miseczką do odciskania pieczęci. Wyposażone w dwa zamki: kluczowy i szyfrowy (szafy z jednym zamkiem nie posiadają certyfikatów). Szafy występują w modelach jedno lub dwudrzwiowych. Gwarancja 24 miesiące.
Wyposażenie dodatkowe
Skrytki indywidualnie zamykane – dodatkowe zabezpieczenie Dodatkowe półki.
Dane techniczne
Model Rodzaj Wymiary wewnętrzne [mm] Waga
[kg]
Pojemność
[dm3]
Półki
[szt.]
W S G
MS1/B 70 jednodrzwiowa 700 500 500 59 147 3
MS1/B 150 jednodrzwiowa 1500 700 500 114 445 4
MS1/B 160 jednodrzwiowa 1600 800 500 162 543 4
MS1/B 185 jednodrzwiowa 1850 700 500 185 554 4
MS2/B 185 dwudrzwiowa 1850 1000 500 200 780 4
Szafy na dokumenty niejawne w klasie C
Dla dokumentów o klauzuli Tajne i Poufne wg Rozporządzenia Rady Ministrów i Zarządzenia MON

Zastosowanie
Szafy o najwyższym stopniu zabezpieczenia. Przeznaczone do przechowywania dokumen-tów zawierających informacje niejawne stano-wiące tajemnicę państwową, oznaczonych klauzulą „Ściśle Tajne”. Wykorzystywane w kancelariach tajnych, w organizacjach wojskowych, ministerstwach, kancelariach notarialnych, w siedzibach głównych urzędów państwowych.
Certyfikaty
Klasa C do przechowywania dokumentów niejawnych wg Załącznika nr 1 zarządzenia nr 25/MON Ministra Obrony Narodowej z dn. 17.11.2005r oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2005r. Zgodne z normami NATO. Certyfikaty wydane przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie. Certyfikat wydany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Opis produktu
Konstrukcja i kształt szaf zapewnia wygodne i bezpieczne przechowywanie dokumentów. Korpus i drzwi wykonane z blachy stalowej o zwiększonej odporności, nadającej odpowiednią sztywność szaf. Drzwi szafy jednoskrzydłowe blokowane na czterech krawędziach, wyposażone w mechanizm dźwigniowy. Standardowo wyposażone w cztery półki z płynną regulacją wysokości zawieszenia dostosowane do potrzeb użytkownika, otwory do kotwienia oraz kołki do plombowania z miseczką do odciskania pieczęci. Wyposażone w dwa zamki: kluczowy i szyfrowy (szafy z jednym zamkiem nie posiadają certyfikatów). Gwarancja 24 miesiące.
Wyposażenie dodatkowe
Skrytki indywidualnie zamykane – dodatkowe zabezpieczenie Dodatkowe półki.
Dane techniczne
Model Rodzaj Wymiary wewnętrzne [mm] Waga
[kg]
Pojemność
[dm3]
Półki
[szt.]
W S G
SzS/C 70 jednodrzwiowa 700 500 500 91 203 3
SzS/C 150 jednodrzwiowa 1500 700 500 211 445 4
SzS/C 160 jednodrzwiowa 1600 800 500 241 543 4
SzS/C 185 jednodrzwiowa 1850 700 500 250 557 4
MS2/C 185 dwudrzwiowa 1850 1000 500 307 784 4
KONSMETAL ALIANS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie: ul. Jana Kazimierza 60/U2
tel. +48 22 877 17 70, e-mail: sejf@konsmetal.com.pl
Biura Handlowe: Poznań ul. Górecka 31, tel. 61 661 86 00 | Warszawa ul. Jana Kazimierza 60/U2, tel. 22 877 17 70        
poznan@konsmetal.com.pl | warszawa@konsmetal.com.pl